راهنمای تدوین مقالات

 

 از محققان و نویسندگان محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات زیر را رعایت فرمایند:

 

1. حجم مقاله ( بر اساس فایل قالب بندی مجله) بیشتر از 20 صفحه نباشد.

2. خواهشمند است مقالات خود را تنها در فایل قالب بندی مجله ارسال فرمایید.برای این منظور روی لینک زیر کلیک راست فرمایید و گزینه save as link... را انتخاب کنید و پس از ذخیرة آن، فایل را باز کنید:

فایل قالب بندی

3.  فایل اصلی مقاله  را بر اساس فایل قالب بندی مجله بدون ذکر نام  نویسندگان تنظیم نمایید.( با وورد  2007 ارسال شود)

4. برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند فصل، بخش ، عدد و... استفاده نشود، بلکه برای مشخص کردن آنها، تیترها با قلم‌های مختلف استفاده شود.

5. در متن مقاله عبارت‌هایی که بیان­گر خصوصیتی است و نویسنده توجه بیش‌تری را از خواننده طلب می‌کند، همانند اسامی خاص، ماده قانون، ترجمه‌ای از یک عبارت غیر فارسی و یا... با این علامت “” آورده شوند.

6. نقل قول‌های مستقیم با علامت گیومه «» و نقل قول‌های غیر مستقیم از پاراگرافی جدید آغاز شود. بدیهی است در پایان نقل قول‌ها، نشانی بر اساس سیستم درون متنی، آورده خواهد شد. (نقل قول‌ها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر علامت – گذاشته می‌شود.)

7. ارجاع‌های مربوط به منابع درون متن، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شود:(نام صاحب‌اثر، سال انتشار منبع، شماره صفحه) تأکید می‌شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شماره صفحه باشد.ضمن اینکه به زبان اصلی نگارش شوند.

8. در فایل مشخصات نویسندگان :نام و نام خانوادگی  نویسندگان به ترتیب   حتما با : رتبه علمی ، گروه آموزشی ، دانشکده ، دانشگاه ، شهر آورده شود . نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن تماس نویسنده مسؤول  نیز درج گردد.

9. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 75 تا  200  کلمه (شامل هدف، روش تحقیق وگردآوری اطلاعات و نتایج مقاله)همراه با واژگان کلیدی حداکثر5 واژه ضمیمه گردد(این واژگان با، از یکدیگر جدا شوند).

10.  فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود:

کتاب‌ها: نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان کتاب، شماره جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر.

مثال : عمید زنجانی، عباسعلی (1384)،  فقه سیاسی، ج هفتم، تهران، انتشارات امیر کبیر.

مقالات : نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان کامل مقاله با حروف ایتالیک‏، نام مجله، شماره و مشخصات مجله، شماره صفحه‌های آغاز و پایان مقاله.

مثال : شیروی، عبدالحسین (1385)، بررسی قانون نمونه آنستیرال در خصوص سازش تجاری  بین­المللی، اندیشه­های حقوقی، سال چهارم، شماره دهم، صفحات45-76.