آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1393-04-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1393-05-15
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1393-05-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1393-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1393-10-15
تاریخ شروع همایش
1393-12-06 09:00
تاریخ پایان همایش
1393-12-06 16:00


دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

به مناسبت هشتادمین سال تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران

«همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران»


به همراه تقدیر از معلم علم و اخلاق، استاد پیشکسوت و برجسته

حقوق بین الملل خصوصی ایران

جناب آقای دکتر الماسی


در تاریخ ششم اسفندماه 1393 ساعت 16:30 - 8:30  برگزار خواهد شد.


به شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.


بدین وسیله از اساتید، صاحب نظران و پژوهش گران محترم دعوت می شود :

1. طرح یا چکیده مقاله خود را در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط Word، همراه با نام و نام خانوادگی، درجه علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 15 /4/ 1393 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.


2. در صورت تأیید طرح یا چکیده مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقاله خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 15 /8/ 1393 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوما به معنای تأیید مقاله نخواهد بود.


3. نتیجه داوری مقالات، تا تاریخ 15 /10/ 1393 به نویسندگان اعلام خواهد شد.


4. مقالات ارسالی باید صرفا برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه و یا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد. هم چنین آنها باید در چارچوب محورهای همایش بوده و متضمن پیشنهادهای کاربردی برای رفع مشکلات آن حوزه باشد.


5. مقالات برگزیده همایش در شماره ویژه مجله علمی _پژوهشی حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر خواهد شد.


نشانی دبیرخانه همایش : قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق

تلفن : 02536166284

نمابر : 02536166217

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانه همایش : ipil.conf@ut.ac.ir

 


 

- قم

- بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران)

- پردیس فارابی دانشگاه تهران

- دانشکده حقوق


نقشه هوایی پردیس فارابی دانشگاه تهران